Přejít na obsah

Vyjednávání smluv

  • příprava smluvní dokumentace
  • účast při jednání s klienty
  • správa smluvních rizik
  • příprava vzorové smluvní dokumentace
  • zajištění závazků

REFERENCE
  • asistence při vyjednávání pachtu závodu v petrochemickém průmyslu (FEMOCAT limited)
  • zastoupení klienta při vyjednání smlouvy o pořízení výrobní linky pro polygrafický průmysl (OXXO PIPE)
  • příprava dawn raid manuálu pro významnou petrochemickou nadnárodní korporaci (Shell)

Skupina VGD

VGD je mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77-1-copy-200×77