Přejít na obsah

Řešení obchodních sporů

  • zastupování klientů ve sporech z obchodních smluv a z odpovědnosti za újmu
  • arbitráže a mediace sporů
  • vymáhání pohledávek
  • spory mezi společníky a statutárními orgány obchodních korporací
  • nekalá soutěž a incidenční spory v insolvenci

 

REFERENCE
  • zastupování zahraničního investora ve sporu proti České republice o náhradu škody vzniklé z neplatného právního jednání (Sakura Invest)
  • zastupování české banky ve sporu o náhradu škody v souvislosti se znehodnocením dluhopisů islandských bank (ČSOB)
  • zastupování skupiny zemědělců ve sporu proti České republice týkající se náhrady škody za porušení povinností členského státu vyplývajících z práva EU

Skupina VGD

VGD je mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77-1-copy-200×77